เรื่องเล่าชาวไทยเบิ้ง

ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง

ทำไมเรียก “โคกสลุง”

                  คุณครูสุรชัย เสือสูงเนิน ครูภูมิปัญญาด้านประวัติศาสตร์ชุมชน จะมาบอกเล่าที่มาของคำว่า “โคกสลุง”ประวัติของชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ทำไมถึงเรียก โคกสลุง ทั้งการบอกเล่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการบอกเล่าจากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ที่ชื่อว่า โคกสาวหลง

ช่วงเล่าสู่หลานฟัง ตอน…ท่ากะเพรา กับ วิถีคนไทยเบิ้งโคกสลุง

               เรื่องราววิถีชีวิตของคนโคกสลุงในสมัยก่อน กับการแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้านกับเรือสินค้า ที่ท่ากะเพรา แม่น้ำป่าสัก เรื่องราวในอดีตที่ถ่ายทอดจาก แม่ใหญ่ฉ่า ยอดสลุง ครูภูมิปัญญาด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู้เรื่องราวในสมัยอดีต

ประเพณีก่อพระทราย ของชาวบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง

              ประเพณีก่อพระทราย ประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย เป็นการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืน ในช่วงวันตรุษไทย หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งในปัจจุบันประเพณีนี้พบได้ยากแล้ว แต่ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ยังคงมีการสืบสานและสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง