ผ้าปิดปากลายผ้าขาวม้า

50.00 ฿

ผ้าปิดปากลายผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมไทย ทอมือโดยชาวบ้านในชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง เมื่อซักผ้าจะยิ่งมีความนิ่มมากขึ้น

หมวดหมู่: