ผ้าขาวม้าไหมประดิษฐ์ทอมือ

250.00 ฿

ผ้าขาวม้าไหมประดิษฐ์ทอมือของชาวบ้านในชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ลายตาสองลอน ซึ่งเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง หน้ากว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร

หมวดหมู่: