ผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย

400.00 ฿

ผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทอมือโดยชาวบ้านในชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ลายตาสองลอน ซึ่งเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง หน้ากว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร

หมวดหมู่: